691,49 EURETS, LA INCREÏBLE PENSIÓ DELS AUTÒNOMS!!!


La pensió mitjana per jubilació d'un treballador autònom és de 691,49 euros.

Trist oi!, doncs, aquesta quantitat encara suposa 132,48 euros més que al desembre de 2008, la qual cosa suposa un augment del 23,7 % a tancament d'octubre d'aquest any.

Del total d'1.931.889 pensionistes autònoms que hi ha a Espanya, el 65 % són autònoms jubilats. Per tant, un terç de les pensions dels autònoms no són de jubilació sinó que es reparteixen entre incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars.