ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(1)


Com que el tema és complicat ho farem amb diferents parts. Avui ho farem fàcil.

Quines obligacions tenen les Associacions. Clubs esportius, Ampes, amb les novetats aplicades a la reforma fiscal?


De moment només respondrem a les preguntes:

Han de realitzar l'impost sobre societats? SI

Han de presentar el model 347? SI

Han de presentar comptes anuals i memòria? SI

Han de presentar IVA? DEPÈN

Han de portar comptabilitat per partida doble? SI

Aquesta comptabilitat, ha de complir algún requisit específic? SI

En les properes informacions anirem dissecant cada cas detingudament.