ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(2)


A quina normativa estan sotmeses les entitats sense ànim de lucre?

Dues opcions:


1.- Règim fiscal d'entitats sens ànim de lucre i d'incentius fiscals al mecenatge, també anomenada "Llei de Mecenatge". Són associacions regulades per la Llei 49/2002 de 23 de desembre

2.- Règim fiscal general d'entitats parcialment exemptes regulades per l'Impost de Societats.

Abans que algú es faci la pregunta ja la fem nosaltres.

I com se sap per l'entitat o associació quin règim li toca aplicar?

El règim fiscal anomenat al punt primer és elegible, o sigui, les entitats que hi tinguin dret poden escollir o no formar part d'aquest règim. Si no hi volen formar part, automàticament passen a formar part del règim fiscal general anomenat en el punt segon.

En el proper article parlarem de quines entitats se li pot aplicar la Llei de Mecenatge.