ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(3)


Quines associacions poden considerar-se dins la Llei de Mecenatge i gaudir d'avantatges fiscals?

1) Son fundacions i associacions considerades d'utilitat pública. Concretament:

- Organitzacions no governamentals de cooperació internacional

- Delegacions de fundacions estrangeres

- Federacions esportives espanyoles i federacions territorials adherides a l'espanyola

- Qualsevol entitats sense ànim de lucre sempre i quan estiguin dins algun dels casos dels 3 punts anteriors

- La Creu Roja espanyola

- la ONCE

- l'Església

- Fundacions religioses que tinguin un acord signat amb l'estat

- Altres fundacions concretes com l'Obra Pia de los Santos Lugares, Consorcio de la Casa Amèrica, etc.

Com molt bé podeu veure, es restringeix molt la possibilitat de ser una Associació acollida a la Llei de Mecenatge, i per tant, tenir la possibilitat de gaudir-se de beneficis fiscals.

En el proper article parlarem de la resta d'entitats, que són la majoria d'associacions del nostre entorn més proper.