ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(4)


A quines associacions s'aplica el règim general?

A totes aquelles no declarades d'utilitat pública per l'estat. (detallades en l'article del dia anterior)

Aquí per tant englobaríem gairebé el 99% de les entitats del nostre entorn social; clubs esportius, agrupacions culturals, clubs de teatre, Ampes, etc.


I que vol dir aplicar el règim general?

Vol dir que a l'impost de societats s'aplicarà el tipus general del 25% sobre els beneficis obtinguts.

De tots els beneficis obtinguts?

No, només de la part que no correspon a la mateixa activitat de l'associació. Posem-hi un exemple:


Una associació dedicada al bàsquet no serà considerat benefici tributable les quotes que l'associació cobra als seus associats. En canvi, si durant una competició, instal·la un bar i ingressa diners, sobre els beneficis obtinguts del bar haurà de pagar el 25% d'impostos.

Seguirem amb el tema en el proper article