ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(5)


Per què a partir d'ara les associacions estan sotmeses al règim general de l'impost de societats i hauran de pagar el 25% d'impostos?

L'article 136 de la Llei de l'impost de societats marcava uns mínims a partir dels quals totes les associacions havien de realitzar l'impost de societats. Aquests mínims eren:

1.- Que els ingressos totals no superin els 100.000 euros

2.- Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes, sotmeses a retenció no superin els 2000 euros

3.- Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Doncs bé, aquests mínims la nova reforma fiscal els ha eliminat i per tant, totes les associacions hauran de liquidar l'impost sobre societats des del primer euro, sempre i quan el senyor Montoro no es tiri enrere i modifiqui la normativa.

En el proper article parlarem de l'IVA a liquidar per les associacions.