ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(7)


L'IVA en les Associacions sense ànim de lucre (2)

Quin tipus d'IVA cal aplicar a les associacions sense ànim de lucre?

Tret d'alguna excepció, totes les entitats de tipus esportiu i cultural caldrà aplicar el tipus del 21%

Les quotes dels usuaris també han de pagar l'IVA?

NO, sempre i quan pagar la quota no doni dret a rebre un servei. Això vol dir que el pagament de la quota no va unida a l'obligació de donar un servei. El servei pot donar-se o no.

Així doncs, quan cal aplicar l'IVA?

Quan una entitat realitzi conjuntament operacions exemptes i operacions no exemptes (el cas d'instal·lar un bar en algun acte de l'associació que ja hem explicat en articles anteriors)

En aquest cas, caldria aplicar el que s'anomena Regla de la Prorrata, on caldria distingir els ingressos generats per les operacions no exemptes i els ingressos d'operacions exemptes.

En funció dels volums d'uns ingressos i dels altres arribaríem a saber quina quantitat d'IVA ens tocaria liquidar a hisenda.