ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(8)


Si l'associació paga el lloguer d'un local, que ha de fer?

Si el propietari del local no acredita que està exempt de retenció, l'associació hi haurà de:

1.- Presentar trimestralment el model 115 a hisenda.

2.- Presentar un resum anual, model 180 durant el mes de gener de l'any següent al qual ha pagat el lloguer a hisenda.

3.- Aplicar una retenció del 21% (20% durant el 2015 i 19% el 2016) sobre tots els conceptes del rebut de lloguer, exclòs l'IVA.