ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(9)


Acabem aquesta seguida de notícies referents a les obligacions de les associacions amb el model 347 o les operacions amb terceres persones.

Cal que les entitats sense ànim de lucre presentin el model 347?

Recordem només que el model 347 és aquell que les empreses han de presentar quan algun dels seus clients o proveïdors supera la quantitat de 3005,06 euros anuals impostos inclosos.

Per tant, les entitats associatives SI cal que facin el model 347 si han cobrat o pagat a un mateix client o proveïdor, quantitats superiors a 3005,06 euros.

Cal tenir en compte que pel 2014 també cal declarar les subvencions obtingudes dels diferents organismes, encara que aquests NO PASSIN dels 3005,06 euros. És una novetat incorporada pel model d'enguany.