Gaficsa


Gaficsa | Actualidad

A PARTIR DE 2016 LES SCP TRIBUTARAN PER L'IMPOST DE SOCIETATS!!!(1)

Fins ara les SCP tributaven en la declaració de renda de cada soci segons la participació assignada. Així un soci que disposa d'un 20% de participacions d'una SCP ...

+info.

ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(1)

Com que el tema és complicat ho farem amb diferents parts. Avui ho farem fàcil. Quines obligacions tenen les Associacions. Clubs esportius, Ampes, amb les novetats aplicades a la ...

+info.

ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(2)

A quina normativa estan sotmeses les entitats sense ànim de lucre? Dues opcions: 1.- Règim fiscal d'entitats sens ànim de lucre i d'incentius fiscals al ...

+info.

ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(5)

Per què a partir d'ara les associacions estan sotmeses al règim general de l'impost de societats i hauran de pagar el 25% d'impostos? L'article 136 de la Llei de ...

+info.

ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(6)

L'IVA en les Associacions sense ànim de lucre Primer de tot dir que aquestes entitats SÍ que estan subjectes a IVA. Ara bé, poden estar exemptes, o sigui, tot i estar ...

+info.

ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(8)

Si l'associació paga el lloguer d'un local, que ha de fer? Si el propietari del local no acredita que està exempt de retenció, l'associació hi ...

+info.

AJUDAR AL FILL A PAGAR LA SEVA HIPOTECA TE CONSEQÜÈNCIES FISCAL GREUS!!!

Donar diners a un fill perquè amortitzi part de la hipoteca i així no pagui tants interessos és un gran amor de pare.....però: 1.- El fill haurà de pagar ...

+info.

ARA DURANT 10 ANYS HISENDA PODRÀ COMPROVAR LES PÈRDUES SOCIETÀRIES!!!

Sí, sí, tal com ho llegiu. Les pèrdues declarades en l'impost de societats com a bases imposables negatives podran ser comprovades durant 10 anys. Es modifica ...

+info.

AVUI TENIM UNA GRAN NOTÍCIA!!!

Sé molt bé que la vida és corda fina, trencadissa i fràgil com cor enamorat. Tot i així, de vegades se'ns oblida que tot bon moment s'ha d'aprofitar. ...

+info.

CAIXERS AUTOMÀTICS DE MARCA BLANCA!!!

Quan parlem de marca blanca, pensem en els supermercats veritat! Doncs avui parlarem del fet que és la nova moda al Regne Unit, perquè allí, els caixers de marca blanca marquen ...

+info.

CAL VIGILAR AMB ELS CONTRACTES PARCIALS DELS TREBALLADORS!!!

Ja fa un temps que s'ha instaurat un altre requisit als contractes de caràcter parcial. Ara, no tan sols cal indicar, a l'hora de fer un contracte, l'horari habitual de la ...

+info.

EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 1)!!!

1.- Fins ara, tots gaudíem dels primers 1500 euros generats amb productes de capital mobiliari; interessos d'imposicions a termini, rendiments d'accions, obligacions... SENSE ...

+info.

es-691,49 EURETS, LA INCREÏBLE PENSIÓ DELS AUTÒNOMS!!!

La pensió mitjana per jubilació d'un treballador autònom és de 691,49 euros. Trist oi!, doncs, aquesta quantitat encara suposa 132,48 euros més que al ...

+info.

es-A PARTIR DE 2016 LES SCP TRIBUTARAN PER L'IMPOST DE SOCIETATS!!!(2)

En l'article anterior dèiem que totes les SCP hauran de tributar per l'Impost de societats menys les SCP agràries, ramaderes, mineres o de caràcter ...

+info.

es-ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(3)

Quines associacions poden considerar-se dins la Llei de Mecenatge i gaudir d'avantatges fiscals? 1) Son fundacions i associacions considerades d'utilitat pública. ...

+info.

es-ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(4)

A quines associacions s'aplica el règim general? A totes aquelles no declarades d'utilitat pública per l'estat. (detallades en l'article del dia ...

+info.

es-ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(7)

L'IVA en les Associacions sense ànim de lucre (2) Quin tipus d'IVA cal aplicar a les associacions sense ànim de lucre? Tret d'alguna excepció, totes les ...

+info.

es-ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(9)

Acabem aquesta seguida de notícies referents a les obligacions de les associacions amb el model 347 o les operacions amb terceres persones. Cal que les entitats sense ànim de ...

+info.

es-CONTROL D'ESTRES A EMPRESES JAPONESES!!!

Les empreses japoneses de més de 50 empleats comencen a controlar el nivell d'estrès dels seus treballadors una vegada a l'any. Es tracta d'una mesura impulsada pel ...

+info.

es-EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 2)!!!!

1.- Fins ara, el lloguer que es cobrava d'un habitatge llogat a persones entre 18 i 30 anys tenia una reducció del 100%, és a dir, NO TRIBUTAVA. A partir de la reforma fiscal ...

+info.

es-EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 3)!!!

1.- Fins ara, la persona que rescatava una assegurança de vida PODIA APLICAR una compensació fiscal gràcies a la qual s'estalvia molts impostos. Amb la reforma fiscal ...

+info.

es-EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 4)!!!

1.- Fins ara, un pla de pensions NO PODIA RESCATAR-SE fins a l'edat de jubilació. A partir de la reforma fiscal, després de fer aportacions durant 10 anys a partir de l'1 ...

+info.

es-HISENDA PERSEGUIRÀ ELS ARRENDAMENTS D'HABITATGES TURÍSTICS!!!

Aquest any, hisenda atacarà l'economia submergida en el sector serveis i les activitats turístiques. Actuarà bàsicament sobre aquells particulars que, de manera ...

+info.

es-INSPECTORS D'HISENDA RECONEIXEN LA PRESSIÓ FISCAL ALS AUTÒNOMS!!!

Els inspectors d'hisenda reconeixen que per complir els objectius marcats pel ministeri d'hisenda es fixen molt més en els petits negocis i autònoms que en les grans ...

+info.

es-MOLT DE COMPTE AMB LES INSPECCIONS D'HISENDA ALS AUTÒNOMS!!!

Molts dels autònoms tributen a hisenda a la modalitat d'estimació directa simplificada Què vol dir? Vol dir que tenen obligació de portar un registre ...

+info.

es-NO US PASSEU DE LLESTOS AMB HISENDA!!!

Molts contribuents volen reduir la seva factura fiscal amb petits fraus i altres pràctiques dubtoses. Hisenda té mecanismes per detectar molts d'aquests actes. L'any ...

+info.

es-PLANIFICA LA SUCCESSIÓ DEL TEU NEGOCI (3) - TRUCS PER PAGAR POC!!!

Quasi no es pagarà res d'impostos en la successió de les empreses familiars si: 1.- Els que adquireixen el negoci són el cònjuge o els fills 2.- Es ...

+info.

es-QUANT COSTARIA CONSTRUIR L'ESTACIÓ ESPACIAL "ESTEL DE LA MORT"!!!

STAR WARS 7 ja és aquí. Els seguidors no paren de créixer i presentar dades curioses. S'ha fet un informe explicant quan valdria construir l'emblemàtica ...

+info.

es-QUÈ FER PER NO SORTIR A LA LLISTA DE MOROSOS D'HISENDA?

Doncs cal realitzar el pagament dels deutes abans del 31 de juliol. El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques publicarà en el quart trimestre d'aquest any el ...

+info.

es-QUINA ÉS LA MILLOR COMUNITAT AUTÒNOMA PER TREBALLAR?

Madrid, Navarra i Aragó són les que major puntuació han aconseguit en un informe elaborat per l'empresa de recursos humans Adecco. Com s'ha arribat a aquesta ...

+info.

es-SI LA VOSTRA EMPRESA COMPRA ORDINADORS A PARTIR D'ABRIL...!!!

Si com empresa teniu pensat renovar la flota d'ordinadors, tablets, mòbils, de la vostra oficina o despatx i ho feu a partir de l'1 d'Abril tindreu una sorpresa. Si a la ...

+info.

FONS DE COMERÇ CANVIS PEL 2016!!!

Fins al 2015 comptablement el Fons de comerç no s'amortitzava. Només a l'hora de fer l'impost de societats podíem assignar com despesa l'1% del seu valor ...

+info.

HISENDA EXCLOU DE PRESENTAR L'IMPOST DE SOCIETATS A CERTES ASSOCIACIONS!!!

Hisenda exclourà de l'obligació de presentar declaració en l'Impost de societats a col·lectius de menor entitat. La reforma de l'Impost de Societats, ...

+info.

LA LLISTA NEGRA DELS MAL PAGADORS A HISENDA!!!

L'Agència Tributària ha publicat la llista de morosos a la pàgina de la seva seu electrònica. La llista inclou als deutors amb la Hisenda Pública amb deutes ...

+info.

MENYS AUTÒNOMS AQUEST 2015, EVIDENTMENT!!!

El nombre d'autònoms que cotitza voluntàriament per la prestació d'accident de treball es redueix en 24.000 des de principi d'any. A data 31 d'octubre ...

+info.

MENYS COSTOS LABORALS PELS CONTRACTES FIXES !!!

La nova rebaixa de cotitzacions per a contractes indefinits entrarà en vigor al març.  Aquesta nova reducció de cotitzacions, consisteix a deixar fora de la ...

+info.

NOUS CANVIS EN LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES!!!

Encara que no s'han desvelat tots els detalls d'aquest acord, es produiran canvis importants en la LLei de Protecció de Dades. Per exemple; 1) - Les empreses no podran ...

+info.

PLANIFICA LA SUCCESSIÓ DEL TEU NEGOCI (1) - PROTOCOL FAMILIAR!!!

El protocol familiar és un document que signen els membres d'una família que tenen interessos comuns en una empresa per evitar conflictes futurs. Són acords al marge ...

+info.

PLANIFICA LA SUCCESSIÓ DEL TEU NEGOCI (2) - IMPOSTOS A PAGAR!!!

PLANIFICA LA SUCCESSIÓ DEL TEU NEGOCI (2) - IMPOSTOS A PAGAR!!! Els impostos que entren en joc en la successió d'un negoci són els següents: 1.- Impost sobre ...

+info.

RENDA 2015: DATES MOLT IMPORTANTS!!!

Calendari Del 7 abril al 30 de juny: Presentació per internet de l'esborrany de renda i de les declaracions de renda 2014 i Patrimoni 2014. De l'11 de maig al 30 de juny: ...

+info.