CAIXERS AUTOMÀTICS DE MARCA BLANCA!!!


Quan parlem de marca blanca, pensem en els supermercats veritat! Doncs avui parlarem del fet que és la nova moda al Regne Unit, perquè allí, els caixers de marca blanca marquen tendència.

Són caixers que no pertanyen a cap entitat financera. Van per lliure. A Anglaterra representen ja més de la meitat de la xarxa de caixers automàtics del país. Així doncs, creiem que no tardaran a arribar a Espanya.

Com funcionen aquests caixers? 

Són idèntics als de qualsevol entitat bancària. L'única diferència és en com cobren les seves comissions. En el cas que exposin els logos d'un o diversos bancs, són ells els que assumeixen el pagament. Si no és així, els clients poden ser els que paguin per accedir als serveis.

Habitualment es troben en llocs concrets en els quals en general, no surt rendible que una entitat col·loqui el seu propi, o bé, els costos per l'entitat són més alts que els de la mateixa empresa que posa els caixers.