EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 1)!!!


1.- Fins ara, tots gaudíem dels primers 1500 euros generats amb productes de capital mobiliari; interessos d'imposicions a termini, rendiments d'accions, obligacions... SENSE TRIBUTAR. A partir de la reforma fiscal SÍ TRIBUTARAN.

2.- Fins ara, els rendiments obtinguts en més d'un any tenien una reducció del 40%. A partir de la reforma SERÀ DEL 30%.

3.- Fins ara, les societats civils, més conegudes com a SCP's o CB's es liquidaven a la declaració de renda de cada soci segons el seu percentatge de participació. A partir de la reforma fiscal TRIBUTARAN PER L'IMPOST DE SOCIETATS, QUE ÒBVIAMENT SUPOSARÀ PAGAR MÉS.

I el pròxim dia més..........