EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 2)!!!


1.- Fins ara, el lloguer que es cobrava d'un habitatge llogat a persones entre 18 i 30 anys tenia una reducció del 100%, és a dir, NO TRIBUTAVA. A partir de la reforma fiscal TRIBUTARÀ AL 100%


2.- Fins ara, si es pagava un lloguer per l'habitatge habitual PODIA DEDUIR-SE a la declaració de renda. A partir de la reforma fiscal NO ES PODRÀ DEDUIR.


3.- Fins ara, els que tenien rendes del treball no massa altes TENIEN UNA DEDUCCIÓ de 400 euros a la renda (els del Zapatero). A partir de la reforma JA NO HI HA AQUESTA DEDUCCIÓ


I el pròxim dia més..........