EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 3)!!!


1.- Fins ara, la persona que rescatava una assegurança de vida PODIA APLICAR una compensació fiscal gràcies a la qual s'estalvia molts impostos. Amb la reforma fiscal aquesta compensació S'HA SUPRIMIT.


2.- Fins ara, un autònom TENIA COM A DESPESA de la seva activitat un 1% dels seus ingressos en concepte de despeses de difícil justificació. Amb la reforma fiscal aquest 1% té un "TOPE" DE 2000 EUROS.


3.- Fins ara, en vendre un immoble es tributava per la diferència entre el preu de compra i el preu de venda d'aquest immoble. El preu de compra S'ACTUALITZAVA, en funció de l'any que es va adquirir, amb uns COEFICIENTS CORRECTORS. Això es feia perquè 1000 euros de l'any 1995 són molt més de 1000 euros l'any 2014. O sigui, que TENIA EN COMPTE LA INFLACIÓ de cada any des de la compra a la venda. Així doncs, una venda feta per valor de 2000 euros el 2014 sobre un immoble comprat el 1995 per 1000 no suposava 1000 euros de benefici sinó molt menys. Amb la reforma fiscal i segons el preu de venda de l'operació, aquests coeficients NO PODRAN aplicar-se i els 1000 euros de l'any 1995 seran els mateixos 1000 euros el 2014. El resultat serà PAGAR MOLT MÉS a la declaració de renda.


I el pròxim dia alguna cosa positiva..........