EL QUE NO S'HA DIT DE LA REFORMA FISCAL (part 4)!!!


1.- Fins ara, un pla de pensions NO PODIA RESCATAR-SE fins a l'edat de jubilació. A partir de la reforma fiscal, després de fer aportacions durant 10 anys a partir de l'1 de gener de 2016 PODRÀ RESCATAR-SE. Dit d'una altra manera, l'1 de gener de 2025 tots els plans de pensions podran rescatar-se sense necessitat d'arribar a l'edat de jubilació.

2.- Fins ara, els guanys o pèrdues patrimonials obtingudes a més d'un any NO PODIEN COMPENSAR-SE en guanys o pèrdues obtingudes a menys d'un any. A partir de la reforma fiscal SI ES PODRÀ FER.


3.- Fins ara, un autònom o empresa que estava obligat per llei a aplicar retenció, generalment del 19-21%, en les seves factures i l'empresari obligat a liquidar aquesta retenció a hisenda no ho feia, l'autònom o empresa en qüestió  NO SE LA PODIA DESCOMPTAR en el seu IRPF o Impost de Societats, tot i no tenir culpa de res. A partir de la reforma fiscal, HO PODRÀ FER i l'únic culpable reconegut serà l'obligat a fer l'ingrés a hisenda.