INSPECTORS D'HISENDA RECONEIXEN LA PRESSIÓ FISCAL ALS AUTÒNOMS!!!


Els inspectors d'hisenda reconeixen que per complir els objectius marcats pel ministeri d'hisenda es fixen molt més en els petits negocis i autònoms que en les grans empreses.

Ho justifiquen dient que les grans empreses tenen més mitjans per recórrer a les evasions fiscals. Que si bé, a la llarga també els acaben descobrint, el temps que necessiten dedicar-hi és molt alt.

En canvi, els petits negocis són molt fàcils de comprovar i inspeccionar i a curt termini aconsegueixen molta més recaptació per les arques estatals. D'aquesta manera, els hi és més fàcil complir amb els objectius que se'ls ha marcat.

Acaben dient, per arreglar una mica el tema, que de totes maneres, el seu objectiu és perseguir tots els contribuents, siguin grans o petits.