MENYS AUTÒNOMS AQUEST 2015, EVIDENTMENT!!!


El nombre d'autònoms que cotitza voluntàriament per la prestació d'accident de treball es redueix en 24.000 des de principi d'any.

A data 31 d'octubre 600.646 és el nombre de treballadors autònoms que cotitzen voluntàriament en aquest règim. El descens arriba al 3,8 %.


EVIDENTMENT!

Sempre s'ha parlat de les excessives càrregues que han de suportar els autònoms, i no parlem només de la seguretat social, parlem també de l'IVA, de l'IRPF, de la poca cobertura per cobrar de l'atur, dels tributs locals; IBI, escombraries, etc.

Són massa coses que condueixen a l'autònom a ser una de les figures més desprotegides del mercat laboral.........i això........no pot ser. D'aquí que, evidentment, n'hi hagi menys.