NOUS CANVIS EN LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES!!!


Encara que no s'han desvelat tots els detalls d'aquest acord, es produiran canvis importants en la LLei de Protecció de Dades.

Per exemple;

1) - Les empreses no podran compartir dades dels usuaris sense la seva autorització.

2) - Els consumidors hauran de donar el seu consentiment "explícit" per a l'intercanvi de dades.

Les empreses veuran reduïdes les seves càrregues perquè l'obligació de notificació prèvia a l'autoritat supervisora serà eliminada.

3) - Les obligacions de les companyies es regularan en funció del risc potencial per a la privadesa d'informació.