QUÈ FER PER NO SORTIR A LA LLISTA DE MOROSOS D'HISENDA?


Doncs cal realitzar el pagament dels deutes abans del 31 de juliol.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques publicarà en el quart trimestre d'aquest any el llistat de deutors amb el fisc. Inclourà als morosos que a 31 de juliol de 2015 tinguin deutes pendents.

Un dels objectius d'Hisenda amb aquest anunci és propiciar el compliment voluntari i l'ingrés efectiu dels deutes, ja que el risc de sortir en la llista pot animar als morosos a saldar el seu deute amb el fisc.

La publicació de la llista s'emmarca en la reforma de la Llei General Tributària que s'aprovarà en les setmanes vinents.

Està previst però, que de moment, només surtin els deutors més grans. A poc a poc ja aniran incorporant-se els altres.