QUANT COSTARIA CONSTRUIR L'ESTACIÓ ESPACIAL "ESTEL DE LA MORT"!!!STAR WARS 7 ja és aquí. Els seguidors no paren de créixer i presentar dades curioses.

S'ha fet un informe explicant quan valdria construir l'emblemàtica estació en la vida real; serien uns 193 trilions de dòlars. L'informe és exhaustiu i es basa en la quantitat d'acer necessari per fabricar un portaavions.

Segons explica la saga, l'Estel de la Mort és una estació espacial de la grandària de la Lluna que posseeix un superlàser capaç de destruir un planeta sencer.

Brian Muirhead, científic de la NASA, ha confirmat que si s'hagués de construir l'estació sobre un planeta o asteroide, la despesa en matèries primeres seria molt menor. Un asteroide pot contenir metalls, compostos orgànics i aigua que reduiria molt el cost de l'obra.

Hi ha gent per tot veritat!