RENDA 2015: DATES MOLT IMPORTANTS!!!


Calendari

Del 7 abril al 30 de juny: Presentació per internet de l'esborrany de renda i de les declaracions de renda 2014 i Patrimoni 2014.


De l'11 de maig al 30 de juny: Presentació de l'esborrany i de la declaració anual 2014: D-100

Fins al 25 de juny: Si l'esborrany de declaració implica una quantitat a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte, la confirmació de l'esborrany haurà de realitzar-se fins al 25 de juny de 2014.


Fins al 30 de juny: Esborrany i declaració anual 2014 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació.